ภาพบรรยากาศ IAM Bangkok - Sovereign 8-Ball Tournament 2019 (รอบแรก-ประเภทชาย)