About


ชื่องาน
International Automodified Bangkok (IAM Bangkok)

วันแสดง
27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563

เวลา
วันธรรมดา
10.30 น. - 22.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์
10.00 น. - 22.00 น.

สถานที่จัดงาน
ศูนย์การค้า FUTURE PARK & ZPELL

IAM BANGKOK 2020
บริษัท สื่อสากล จำกัด ผู้จัดงาน “มหกรรมยานยนต์” เล็งเห็นว่า การตกแต่งรถยนต์ ซึ่งเป็นทั้งศาสตร์ และศิลป์ เพราะสามารถเพิ่มสมรรถนะ และเสริมความสวยงามให้รถยนต์ได้ในเวลาเดียวกัน กำลังได้รับความนิยมจากผู้ใช้รถอย่างกว้างขวาง ส่งผลให้อุตสาหกรรมการผลิต ตลอดจนธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ในประเทศไทยเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงร่วมกับผู้ดำเนินงาน IAM INDONESIA จัดงาน IAM BANGKOK (INTERNATIONAL AUTO MODIFIED BANGKOK) ขึ้นครั้งแรกในปี 2018 และครั้งที่สองในปี 2019 ซึ่งล้วนประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของงาน นั่นคือ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ผลิตจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่ง และเจ้าของรถที่นิยมการเพิ่มสมรรถนะและความสวยงามให้รถของตน ได้นำเสนอสินค้าอุปกรณ์ตกแต่งทุกประเภท รวมถึงรถที่ได้รับการตกแต่งอย่างประณีตพิถีพิถันต่อสาธารณชน กระตุ้นให้เกิดการพัฒนามาตรฐานการผลิต คุณภาพสินค้า และทักษะการติดตั้ง ตลอดจนเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ให้แก่ประชาชนที่สนใจศาสตร์ และศิลป์ของการตกแต่งรถยนต์

                   สำหรับงาน IAM BANGKOK 2020 จะจัดขึ้น ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2563 ภายใต้แนวคิด COLORFUL MODIFIED CARS OF THAILAND “สีสันรถแต่งแห่งเมืองไทย” เน้นความสนุกสนานในการตกแต่งรถด้วยโทนสีต่างๆ เพื่อให้มีความงดงาม โดดเด่น ช่วยเพิ่มสีสันบนท้องถนน โดยรวบรวมรถแต่งชั้นนำของเมืองไทย ทั้งแบบ 2 ประตู 3 ประตู 4 ประตู 5 ประตู และรถพิคอัพ จากสำนักแต่งชั้นนำ และรถแต่งที่ผ่านกิจกรรม ROAD TO IAM BANGKOK 2020 มาจัดแสดงอย่างคับคั่ง

                   พร้อมกันนั้น บริษัทฯ จะเชิญผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมตกแต่งรถยนต์ และนักแต่งรถจากประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน อาทิ อินโดนีเซีย ลาว เมียนมาร์ ฯลฯ ให้มาร่วมงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการ โดยมีเป้าหมายขยายตลาดอุปกรณ์ตกแต่งของไทยสู่อาเซียน และผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านการตกแต่งรถยนต์ของภูมิภาคในอนาคตอันใกล้