Road to IAM Bangkok 2019

 • รถที่ผ่านการคัดเลือก

  รถที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 4 รุ่นมีดังต่อไปนี้

  1. ประเภท RACING 2DR

  2. ประเภท RACING 3DR

  3. ประเภท RACING 4DR

  4. ประเภท RACING 5DR

 • รายละเอียดรถทั้งหมด

  รายละเอียดรถทั้งหมด

  1. ประเภท RACING 2DR

  2. ประเภท RACING 3DR

  3. ประเภท RACING 4DR

  4. ประเภท RACING 5DR

 • Road to IAM Bangkok 2019

  กิจกรรมเฟ้นหารถสวยหลายรุ่นหลากสไตล์ของวัยแรงชาวไทย วัยแรงที่สนใจเตรียมกาย เตรียมใจ และเตรียมรถสุดรักของคุณให้พร้อม แล้วมาร่วมสนุกกันในวันที่ 10 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. บริเวณริมทะเลสาบเมืองทองธานี (IMPACT LAKE SIDE) 

  รถที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับเกียรติเพื่อร่วมแสดงและสร้างสีสันงาน  IAM BANGKOK 2019 วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ศูนย์การค้า FUTURE PARK & ZPELL

   

  1. STREET USE RACING

                  แบ่งออกเป็น

               1.1. STREET USE RACING 2 DOOR
               1.2. STREET USE RACING 3 DOOR
               1.3. STREET USE RACING 4 DOOR 
               1.4. STREET USE RACING 5 DOOR 
   
  STREET USE RACING จะแบ่งตามจำนวนประตูของรถ แนวการแต่งสไตล์เรซซิ่ง มีความสวยงามทั้งภายนอกและภายในด้วยการเสริมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ ตามเทรนด์ฮิต รถในกลุ่มนี้ต้องสามารถใช้งาน และขับเล่นได้ในคันเดียว มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบ เอกสารการจดทะเบียนครบ (รถกลุ่มนี้จะมีการถูกคัดเลือก)
   

  สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดงในงาน IAM BANGKOK 2019 จะได้รับเกียรติบัตรทรงคุณค่า ROAD TO IAM BANGKOK 2019


  รายละเอียดรถทั้งหมด 4 รุ่น ได้แก่

  1. ประเภท RACING 2DR

  2. ประเภท RACING 3DR

  3. ประเภท RACING 4DR

  4. ประเภท RACING 5DR