กลุ่มรถแต่งจากประเทศจีนทีมงาน iACRO

กลุ่มรถแต่งจากประเทศจีนทีมงาน iACRO

ขับมาเยี่ยมชมรถแต่งในประเทศไทย

กลุ่มรถแต่งจากประเทศจีนทีมงาน iACRO ขับมาเยี่ยมชมรถแต่งในประเทศไทย ด้วยระยะทาง ไป-กลับรวมกว่า 10,000 กิโลเมตร นับเป็นอีกหนึ่งมิตรภาพดีๆ ชองสังคมรถแต่งครับ#IAMBANGKOK