ประกาศผลผู้โชคดีจากกิจกรรม IAM BANGKOK ชอพลุ้นโชค ลุ้นรับ Huawei Mate 20RS Porsche Design

ประกาศผลผู้โชคดีจากกิจกรรม IAM BANGKOK ชอพลุ้นโชค ลุ้นรับ Huawei Mate 20RS Porsche Design


รางวัลที่ 1
โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ HUAWEI รุ่น MATE 20RS PORSCHE DESIGN มูลค่า 54,990 บาท จำนวน 1 รางวัล

คุณกฤศชณยชญ์ อัคพราหมณ์

รางวัลที่ 2
เครื่องออกกำลังกายแบบสั่น ยี่ห้อ RESTER รุ่น EZ-TONE มูลค่ารางวัลละ 29,900 บาท จำนวน 1 รางวัล

คุณศิวพร คำนึงคุณ

รางวัลที่ 3
น้ำมันเครื่อง PTT PERFORMA SUPER SYNTHETIC SAE 0W-30 มูลค่า 2,228 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 22,280 บาท

1. คุณธันยกร กิจชนะเลิศ
2. คุณสมบัติ หงษ์วิชัยวิทย์
3. คุณณัฐวุฒิ อั้นอยู่
4. คุณเอกลักษณ์ อาดำ
5. คุณวีระ เรืองบุญสุข
6. คุณจิรศักดิ์ เอี่ยมเลิศ
7. คุณพัฒเอก ภัสสรรัชกุล
8. คุณสิทธิ์อนันต์ รุ่งเจริญศรีชัย
9. คุณคริสเตียน อาทิตย์ ฟินส์เซต
10. คุณไพบูลย์ แสภู่