คุณอนิรุทธิ์ วิศวธีรานนท์

คุณอนิรุทธิ์ วิศวธีรานนท์

หรูคู่ซิ่ง

Benz C200 คันนี้เป็นของคุณอนิรุทธิ์ วิศวธีรานนท์ ซึ่งได้รับการตกแต่งแนวเรซิงจากสำนัก AZC ทั้งหมด ปรับโฉมตั้งแต่สีรถสีเหลืองพิเศษ, ชุดแต่งขยายมิติ และล้อแมกลายสปอร์ทขนาด 20 นิ้ว พร้อมเติมประสิทธิภาพระบบเบรคด้วยคาลิเพอร์เบรค พร้อมจานขยายจาก AP Racing