IAM BANGKOK ชอพลุ้นโชค

IAM BANGKOK ชอพลุ้นโชค

ผู้โชคดีจากกิจกรรม "IAM BANGKOK ชอพลุ้นโชค" ลุ้นรับ GIFT VOUCHER จาก topbrandshop24.com มูลค่า 44,900 บาท จำนวน 1 รางวัล ในช่วงงาน IAM BANGKOK 2020 เมื่อระหว่าง 27 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ได้แก่ คุณวีรวิทย์ ตันเต็มสมบูรณ์


ชื่อกิจกรรม    IAM BANGKOK ชอพลุ้นโชค

ระยะเวลา      27 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2563

วิธีการร่วมสนุก

  1. ซื้อสินค้า หรือจองรถยนต์/รถจักรยานยนต์ จากร้านค้า หรือบริษัทรถยนต์/รถจักรยานยนต์ ที่ออกร้านในงาน “IAM BANGKOK 2020” ครบตามมูลค่าที่กำหนด
  2. นำใบเสร็จรับเงินจากร้านค้า มาลงทะเบียนรับสิทธิ์ ณ จุดประชาสัมพันธ์ของงาน IAM BANGKOK 2020 บริเวณทางเข้า ALIVE PARK HALL (ใบเสร็จรับเงิน 1 ใบ สามารถลงทะเบียนได้ 1 ครั้ง)

    ลุ้นชิงรางวัล  2 ต่อ ได้แก่
    ต่อที่ 1 ซื้อสินค้าครบทุก 200 บาท จะได้รับสิทธิ์ 1 สิทธิ์ เพื่อชิงรางวัล GIFT VOUCHER จาก topbrandshop24.com มูลค่า 44,900 บาท จำนวน 1 รางวัล
    ต่อที่ 2 ซื้อสินค้าในงาน IAM BANGKOK 2020 ภายในวันเดียวกัน ตั้งแต่ 1,000 บาท (สามารถรวมใบเสร็จได้) รับฟรีทันที ! กระเป๋าสะพายหลัง MOTOR EXPO มูลค่า 199 บาท แจกวันละ 20 ใบ รวม 4 วัน แจก 80 ใบ รวมมูลค่า 15,920 บาท (จำกัดสิทธิ์ 1 ท่าน สามารถรับรางวัลได้ไม่เกิน 1 ใบ/วัน)

กติกาและเงื่อนไข

1. กำหนดจับสลากหาผู้โชคดีสำหรับต่อที่ 1 ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ บริษัท สื่อสากล จำกัด  (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 587/1 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
2. รางวัล GIFT VOUCHER จาก topbrandshop24.com สำหรับซื้อสินค้าที่มีจำหน่ายอยู่ใน เวบไซท์ topbrandshop24.com เท่านั้น 
3. ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อกลับ ตามข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้ 
4. ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ใน iambangkok.in.th และใน  facebook.com/iambangkok.in.th  วันที่ 16 มีนาคม 2563
5. ผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อผู้จัดงาน เพื่อขอรับรางวัล ภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับจากวันที่ ได้รับการติดต่อ หากพ้นกำหนดแล้ว ผู้จัดงานจะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัล
6. ผู้โชคดีจะต้องรับภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์สิ่งของ และ/หรือสินค้าเองทั้งสิ้น
7. พนักงานของบริษัทและร้านค้าที่ร่วมรายการ ไม่สามารถนำใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการชำระเงินของร้านตนเองมารับสิทธิ์ชิงรางวัล
8. พนักงาน บริษัท สื่อสากล จำกัด และพนักงาน บริษัท คาร์ โชว์ จำกัด ไม่มีสิทธิ์ในการชิงโชคครั้งนี้
9. ของรางวัลอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
11. การตัดสินของ "ผู้จัดงาน"  ถือเป็นเด็ดขาด

ACTIVITIES

การแข่งขันรายการ IAM BANGKOK-SOVEREIGN 8-BALL TOURNAMENT 2020
IAM BANGKOK ชอพลุ้นโชค
PUMA FASHION SHOW
CAR CLUB PARADE
พิธีมอบเกียรติบัตรทรงคุณค่า
BMW Fashion Show 2020